Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27

2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27

2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27

(Rating : 5.0 from 1 Review)

US $ 23.00 US $ 17.94 21% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27 are here :

2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27 Image 2 - 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27 Image 3 - 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27 Image 4 - 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27 Image 5 - 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27 Image 5 - 2 cái/lốc hiệu suất cao 3 km 868 MHz 500 mW nhúng Wireless Transmitter Receiver RF Module FSK/GFSK Mô đun RF4432F27

Other Products :

US $17.94