Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE

AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE

AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE

US $ 109.99 US $ 109.99 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE are here :

AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE Image 2 - AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE Image 3 - AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE Image 4 - AMD Ryzen R5 1600X CPU Ban Đầu Bộ Vi Xử Lý 6Core 12 Luồng AM4 3.6GHz TDP 95W 19 Mb Cache 14nm DDR4 Để Bàn YD160XBCM6IAE

Other Products :

US $109.99